Facebook


Obchodní podmínky

1) Základní ustanovení

Tento nákupní řád je závazným ustanovením a shrnuje vzájemný obchodní vztah, podmínky, pravidla, práva a povinnosti mezi Vámi jakožto nakupujícím zákazníkem (dále jen Kupující) a provozovatelem internetových obchodů www.dreamyhome.cz (dále jen Prodávající). Provozovatelem internetového obchodu je:

Mgr. Jana Bednářová

U Nemocnice 430

Kolín, 280 02

Česká republika

IČ: 73486647

číslo účtu: 3240710339/0800

IBAN: CZ29 0800 0000 0032 4071 039

BIC: GIBACZPX

 

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Není-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., vše ve znění novel.

 

2) Objednávka

Objednávku může učinit Kupující přímo v internetovém obchodě, emailem na adresu objednavky@dreamyhome.cz nebo telefonicky na kontaktních číslech Prodávajícího. Po zadání objednávky do objednávkového systému (poté, co Kupující dostane e-mailem potvrzení své objednávky) je objednávka na základě platných právních norem považovaná za uzavřenou kupní smlouvu a tedy za objednávku závaznou. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a s reklamačním řádem a že s nimi souhlasí. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem povinných údajů. Kupující je povinen uvést správné registrační údaje, a to zejména úplnou poštovní adresu, na kterou má být zboží odesláno. Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího zaplacením kupní ceny a jeho převzetím.

3) Ceny

Prodávající si vyhrazuje právo kdykoliv změnit ceny v obchodě bez předchozího upozornění zákazníků. Ceny uváděné na internetových stránkách jsou vždy platné a závazné v okamžik uskutečnění objednávky. Objednáním zboží již změna ceny v internetovém obchodě nijak neovlivňuje cenu, která byla uvedena v objednávce.
 

4) Dodání zboží

Objednané zboží bude dle jeho dostupnosti a provozních možností dodavatele dodáno v co nejkratší době poštou nebo jiným přepravcem, obvykle do 1-3 pracovních dnů od závazného potvrzení objednávky, nejpozději však do 14 pracovních dnů. Většinu nabízeného zboží je Prodávající schopen vyexpedovat do tří pracovních dnů. Konkrétní dodací podmínky jsou vždy uvedeny u každého zboží. V případě, že je u zboží uvedena dodací lhůta "Na dotaz", nemá Prozovatel internetového obchodu v danou chvíli přesnou informaci o době dodání. Tato bývá obvykle v rozsahu několika dnů, ale v některých případech může být i několik týdnů. V případě, že Prodávající není schopen zajistit vyexpedování zboží do jednoho týdne, kontaktuje Kupujícího, informuje jej o prodloužené dodací lhůtě a domluví s Kupujícím způsob realizace této objednávky.

5) Způsoby dopravy

Objednané zboží bude dle jeho dostupnosti a provozních možností dodavatele dodáno v co nejkratší době za pomocí DPD nebo České pošty, obvykle do 1-3 pracovních dnů od závazného potvrzení objednávky, nejpozději však do 14 pracovních dnů. O tom, že prodejce předal zásilku k expedici zvolenému dopravci je zákazník informován e-mailem nebo sms. Zboží je vždy zabaleno tak, aby nedošlo k poškození originálního obalu ani samotného zboží. Náklady na expedici zboží jsou závislé na způsoby dopravy i platby, více informací níže:

Prostřednictvím DPD: zásilka bude doručena následující pracovní den ode dne vyzvednutí. 3 pokusy o doručení. Online sledování zásilky. V případě neobdržení zásilky v uvedeném termínu doporučujeme kontaktovat DPD a informovat se, zda nedošlo k uložení zásilky na výdejním místě Pickup

Narozdíl od DPD CLassic máte U DPD Private  možnost změnit adresu, nebo termín doručení, nechat si balíček poslat na výdejní místo Pickup. Ve většch městech si vybrat interval doručení dopoledne, odpoledne a večer. Poslat kurýrorvi zprávu.

DPD PRIVATE - platba předem - 130 Kč

DPD PRIVATE - platba na dobírku - 160 Kč

DPD CLASSIC - platba předem - 120 Kč

DPD CLASSIC - platba na dobírku - 150 Kč

Prostřednictvím České pošty (ČP) balíkem do ruky: zásilka bude doručena do druhého dne od podání. O odeslání zboží budete informováni e-mailem a sms. V případě neobdržení zásilky v uvedeném termínu doporučujeme kontaktovat ČP a informovat se, zda nedošlo k uložení zásilky na pobočce, aniž bylo dodáno do schránky oznámení. POZOR: u obchodního balíku je zásilka na poště uložena pouze 5 dní!

ČP balík do ruky, křehce – platba předem – 170 Kč

ČP balík do ruky, křehce – na dobírku – 200 Kč

Při nákupu nad 3.000,- Kč je doprava ZDARMA.

Zasílání na Slovensko

Prostřednictvím DPD Private  bude zásilka doručena následující za 1-2 dny ode dne vyzvednutí. 3 pokusy o doručení. Online sledování zásilky. Na Slovensko je možná pouze platba předem na účet. 

DPD PRIVATE SLOVENSKO - platba předem - 270 Kč

Kupující je povinen dodané zboží a připojené doklady bezprostředně po jejich převzetí prohlédnout a zkontrolovat neporušenost obalu. Pokud příjemce zjistí zjevné vady (například poškozený obal zásilky), oznámí tuto skutečnost bez odkladu přepravci, který je povinen sepsat na místě zápis o škodě. Tento zápis je nezbytný k vyřízení reklamace!

6) Způsoby platby

Kupující z České republiky mohou zaplatit následujícími způsoby.

Platba předem převodem na bankovní účet Prodávajícího. Platit může Kupující bankovním převodem, složenkou či za použití moderních elektronických metod. Objednávka je v tomto případě ze strany Prodávajícího vyřizována až od okamžiku připsání peněz na jeho bankovní účet. V případě zvolené platby předem na účet, bude objednávka rezervována po dobu 7 dnů od odeslání objednávky. Pokud do této lhůty nebudou připsány peníze na účet, bude objednávka stornována a zboží dáno dále do prodeje.

Číslo bankovního účtu je: 3240710339/0800.

Platba na dobírku při převzetí zboží. Kupující si může nechat zboží zaslat na dobírku a zaplatit v hotovosti při převzetí zboží. Tento způsob platby patří stále na internetu bezkonkurenčně ze strany kupujících k nejoblíbenějším, protože je to nejbezpečnější způsob pro zákazníky - zákazník platí až ve chvíli, kdy fyzicky zboží obdrží. V případě, že si kupující zvolil jako způsob doručení dobírku a zásilku z libovolných důvodů nepřevezme, bude toto jednání považováno za porušení "Obchodních podmínek" a "Kupní smlouvy". Pokud nebude objednávka zaslaná na dobírku zákazníkem vyzvednuta, bude požadováno uhrazení vzniklých nákladů na odeslání zboží a manipulační poplatek (tzv. smluvní pokuta) ve výši 200,- Kč. V případě, že kupující požádá o opakované doručení, bude mu zásilka znovu zaslána a celková cena objednávky bude zatížena dvojnásobným poplatkem za poštovné.

Kupující ze Slovenské republiky mohou zaplatit pouze převodem na bankovní účet Prodávajícího.

Bankovní spojení při platbě ze zahraničí:

IBAN: CZ29 0800 0000 0032 4071 0339

BIC: GIBACZPX

7) Odstoupení od smlouvy ze strany Kupujícího

Zrušit objednávku před expedicí je možné do 12 hodin telefonicky na čísle 774 424 579 nebo na základě e-mailu odeslaného Kupujícím na e-mailovou adresu Prodávajícího: objednavky@dreamyhome.cz .

Nepřevzetí zboží u přepravce (bez předchozího telefonického či e-mailového zrušení objednávky před expedicí) je porušení kupní smlouvy a vzniklá škoda (náklady na expedici + 200 Kč náklady na vymáhání pohledávky) může ze zákona být Prodávajícím vymáhána a to zasláním peněžní poukázky na tuto částku, která je splatná do sedmi dnů. V případě nezaplacení této složenky bude tato předána vymáhací službě, která bude tuto částku soudně vymáhat.
Dle zákona 367/2000 Sb. má kupující právo od smlouvy odstoupit do 14 dnů od převzetí plnění bez udání důvodů. Zboží musí být vráceno na adresu Prodávajícího jako obyčejný balík. Zásilky vrácené formou dobírky nebudou přijaty. Zboží včetně originálního obalu musí být v bezvadném stavu, nepoškozeno, neporušeno, nepoužito, včetně všech dokladů, návodů, záručních listů, apod., schopno další distribuce. Součástí vracené zásilky musí být kopie dokladu o koupi v našem obchodě - faktura.
Na základě takto vráceného zboží budou Prodávajícím vráceny peníze za zboží. Prodávající je ze zákona oprávněn účtovat si v takovém případě náklady, které mu s vrácením zboží vznikly. V případě nedodržení výše uvedených podmínek nebude Prodávající schopen akceptovat odstoupení od smlouvy a zboží bude vráceno na náklady Kupujícího zpět.
Na vrácení zboží je potřeba předem upozornit e-mailem Prodávajícího: reklamace@dreamyhome.cz  a to ve znění "Chci jednostranně odstoupit od smlouvy ze dne DD.MM.RRRR číslo (číslo objednávky) a požadují vrácení uhrazené částky za zboží na účet číslo (vaše číslo účtu). Datum a podpis".

8) Odstoupení od smlouvy ze strany Prodávajícího

Prodávající je oprávněn zrušit objednávku (po předchozí dohodě s Kupujícím) zejména v případech:

  • kdy má oprávněnou pochybnost o skutečné identitě Kupujícího,

  • kdy není schopen doručit zboží v daném termínu,

  • v případech, že se zboží již nevyrábí nebo nedodává,

  • kdy se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží.

V případě, že Kupující zaplatil již část nebo celou část kupní cenu, bude mu tato částka v co nejkratším termínu převedena zpět na jeho účet nebo adresu.

9) Ochrana osobních údajů

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání). Osobní údaje, které jsou poskytnuty kupujícím prodávajícímu za účelem splnění objednávky, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Kupující dává prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům.

10) Záruka

Záruční doba začíná běžet ode dne předání zboží Kupujícímu. Záruční doba na většinu prodávaných výrobků je poskytována 24 měsíců. U druhů zboží, kde výrobce nabízí prodlouženou záruční dobu, je tato informace uvedena Prodávajícím na záručním listě nebo faktuře.

11) Reklamační řád

I. Základní ustanovení

Tento reklamační řád je závazným ustanovením a shrnuje vzájemný obchodní vztah, podmínky, pravidla, práva a povinnosti mezi Vámi jakožto nakupujícím zákazníkem (dále jen Kupující) a provozovatelem internetového obchodu www.dreamyhome.cz (dále jen Prodávající). Provozovatelem internetového obchodu je:

Mgr. Jana Bednářová

U Nemocnice 430

Kolín, 280 02

Česká republika

 IČ: 73486647

číslo účtu: 3240710339/0800

Závazným se pro obě strany stává okamžikem uzavření kupní smlouvy (datum přijetí objednávky Kupujícího Prodávajícím).

 

II. Zjevné vady při převzetí zboží

Vykazuje-li zboží při přebírání od dopravní společnosti zjevné vady, tedy zejména porušený obal, je Kupující oprávněn zásilku nepřevzít. V takovém případě sepište se zaměstnancem dopravní společnosti protokol o poškození zásilky. V takovém případě zůstává nárok Kupujícího na poskytnutí řádného plnění ze strany Prodávajícího nebo na vrácení kupní ceny dle volby Kupujícího. V případě, že Kupující zásilku od dopravní společnosti převezme a zjistí zjevné vady po rozbalení zásilky (neúplnost zásilky, mechanické vady), je povinen neprodleně, nejpozději však do 3 dnů od převzetí zásilky toto písemně oznámit Prodejci.

III. Shoda s kupní smlouvou

Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je při převzetí Kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, Prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který Prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá. V případě, že věc při převzetí Kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má Kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku Kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou. Není-li takový postup možný, může Kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud Kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

IV. Vrácení zboží bez udání důvodů

Dle zákona 367/2000 Sb. má kupující právo od smlouvy odstoupit do 14 dnů od převzetí plnění bez udání důvodů. Zboží musí být vráceno na adresu Prodávajícího jako obyčejný balík. Zásilky vrácené formou dobírky nebudou přijaty. Zboží včetně originálního obalu musí být v bezvadném stavu, nepoškozeno, neporušeno, nepoužito, včetně všech dokladů, návodů, záručních listů, apod., schopno další distribuce. Součástí vracené zásilky musí být kopie dokladu o koupi v našem obchodě - faktura.
Na základě takto vráceného zboží budou Prodávajícím vráceny peníze za zboží. Prodávající je ze zákona oprávněn účtovat si v takovém případě náklady, které mu s vrácením zboží vznikly. V případě nedodržení výše uvedených podmínek nebude Prodávající schopen akceptovat odstoupení od smlouvy a zboží bude vráceno na náklady Kupujícího zpět.
Na vrácení zboží je potřeba předem upozornit na email Prodávajícího: reklamace@dreamyhome.cz a to ve znění "Chci jednostranně odstoupit od smlouvy ze dne DD.MM.RRRR číslo (číslo objednávky) a požadují vrácení uhrazené částky za zboží na účet číslo (vaše číslo účtu). Datum a podpis".

V. Délka záruční doby

Záruční doba začíná běžet ode dne předání zboží Kupujícímu. Záruční doba na většinu prodávaných výrobků je poskytována 24 měsíců. U druhů zboží, kde výrobce nabízí prodlouženou záruční dobu, je tato informace uvedena Prodávajícím na záručním listě nebo faktuře.

VI. Místo uplatňování reklamace

Reklamace vady se uplatňuje vždy v sídle Prodávajícího. Pokud se Kupující rozhodne reklamované zboží na adresu sídla Prodávajícího zaslat, ve vlastním zájmu si vede tak, aby bylo zboží zabaleno do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu vyhovující nárokům přepravy křehkého zboží a označí zásilku příslušnými symboly.

VII. Způsob při uplatňování reklamace

Reklamace se uplatňuje jednostranným právním úkonem, kterým Kupující vytkne konkrétní vadu, sepíše, jak se vada projevuje a sdělí, jaký konkrétní nárok z odpovědnosti za vadu uplatňuje (reklamační protokol). Toto písemné provedení na emailovou adresu: reklamace@dreamyhome.cz doručí Prodávajícímu. Dokumentace vady ve formě přiložené fotografie může zjednodušit celý proces reklamace. V žádném případě bez předchozího písemného oznámení reklamace neposílejte zboží na adresu Prodávajícího. Prodávající neprodleně poté kontaktuje Kupujícího a dohodne s ním nejvhodnější formu reklamační procedury. K reklamaci je ve všech případech nutné předložit: kopii dokladu o koupi v našem obchodě - fakturu (neposílejte originál faktury), kompletní výrobek (příklad: pokud výrobek obsahuje sadu 6 hrníčků a jeden je považován za vadný, součástí reklamace musí být všechny hrníčky).
V případě že Prodávající nebude schopen zrealizovat reklamaci do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, přiznávají se Kupujícímu stejná práva, jako by se jednalo o neodstranitelnou vadu. V případě, kdy má zboží prokazatelně neodstranitelnou vadu, která zcela znemožňuje užití zboží, má Kupující nárok na výměnu zboží stejné nebo obdobné jakosti, kvality a druhu.

VIII. Neoprávněná reklamace, zánik nároku na reklamaci

Nárok na reklamaci zaniká při používání zboží v podmínkách, které neodpovídají podmínkám uvedených v dokumentaci (mezi dokumentaci se počítají i upozornění na originálním obalu k výrobku) ke zboží, nešetrným, nadměrným či neodborným zacházením, zásahem vyšší moci. Typickým příkladem je používání nádobí v mikrovlnných troubách za vyšších teplot, než povoluje výrobce nebo mytí nádobí nevhodného do myček v myčce nádobí.

IX. Kontakt pro reklamaci

K vyřizování reklamace používejte tento kontakt:

Mgr. Jana Bednářová
U Nemocnice 430
Kolín, 280 02
Česká republika
telefon: 774 424 579
e-mail: reklamace@dreamyhome.cz

 

Přihlášení

Nemůžete vyplnit toto pole
 

Kontakt